U kunt bij onze vereniging lid worden, maar u vraagt zich ongetwijfeld af of wij dan iets meer te bieden hebben dan andere verenigingen. Wij bieden u het volgende:

-    Minimaal 7 lezingen per jaar over allerlei interessante onderwerpen die te maken hebben met parkieten en
     papegaaien of andere interessante vogels. Het betreft alle soorten onderwerpen waar onze leden zelf invloed op uit
     oefenen door hun voorkeuren kenbaar te maken of zelf een voordracht te houden.
-    De mogelijkheid om samen met andere vogelhouders in een gezellige sfeer te praten over uw hobby.
-    U kunt vragen stellen tijdens de bijeenkomsten of per e-mail zodat u snel een oplossing kunt vinden voor zaken waar
     u zelf niet direct een antwoord op heeft.
-    Zeker één keer per jaar bezoeken we een vogelpark, een evenement of we gaan op bezoek bij één of meer leden
     thuis.
-    Tegen een geringe vergoeding (€ 2,50 per persoon) mag u al uw familie, kennissen, vrienden, buren of wie dan ook
     meenemen naar een lezing.

Iedereen die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt kan lid worden van de OBPS. Hij of zij kan dit doen door zich aan te melden via het inschrijfformulier. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. U kunt de OBPS machtigen om dit bedrag jaarlijks van uw bankrekening af te schrijven, dit heeft de voorkeur van onze penningmeester. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om de contributie contant te betalen bij de penningmeester op één van onze bijeenkomsten. Overmaken kan ook via Rabobank Oss rekeningnr. NL39RABO0180401505 ten name van O.B.P.S. onder vermelding van contributie.

De afdeling Oost Brabant is als vereniging lid van de Parkieten Sociëteit Nederland.
Dit is Nederlands grootste bond van parkiet- en papegaaienliefhebbers.
Door lid te worden van de Parkieten Sociëteit (dus niet de Oost Brabantse Parkieten Sociëteit) ontvangt u het maandblad met veel info over parkieten en papegaaien.  Als u lid wil worden van de Parkieten Sociëteit kunnen wij dit voor u verzorgen.

Lid Worden
Aangesloten bij de Parkieten Sociëteit
Nederlands grootste bond voor liefhebbers van Parkiet- en papegaaiachtigen
Opgericht 19-08-1991
Klik hier voor het inschrijfformulier
Oost Brabantse Parkieten Sociëteit
Teller