Mededelingen
Aangesloten bij de Parkieten Sociėteit
Nederlands grootste bond voor liefhebbers van Parkiet- en papegaaiachtigen
Opgericht 19-08-1991
Oost Brabantse Parkieten Sociėteit
Teller
In memoriam Jan van der Heijden 28-08-1934 - 25-06-2013
Op 25 juni is op 78 jarige leeftijd ons ere lid en oud voorzitter Jan van der Heijden overleden aan een ongeneselijke ziekte.

Nooit meer 's morgens vroeg of midden in de nacht opstaan om de vogels te voeren. Niet meer spreken over je geliefde hobby. Niet meer met je kleinkinderen praten over vogels. Niet meer tussen de vogels lopen. Niet meer met verenigingen bezig zijn over vogels.

Jan had een ongelofelijke staat van dienst in de vogelliefhebberij. Thuis in de achterstraat had hij al de eerste vogels. Het begon met enkele kanaries. Vanaf 1962 begon hij in de Boekweitstraat al te bouwen aan voličres. Als timmerman was hem dat wel toevertrouwd. De kanaries maakte plaats voor parkieten en papegaaien in vele soorten en variėteiten. Hij was ambitieus en werd in 1966 medeoprichter van Vogelvereniging De Oranjewever in Nistelrode en in 1991 was hij betrokken bij de oprichting van de Oost Brabantse Parkietensociėteit in Oss. In beide verenigingen was hij bijzonder actief onder andere als voorzitter, secretaris, ledenadministrateur en materialencommissaris. Jan was altijd in staat zijn eigen mening door te laten klinken in vergaderingen of ledenvergaderingen. Meer dan 51 jaar is Jan actief geweest in de vogelliefhebberij. Jan had ook een bijzonder soort humor. Jan deed mee met enkele Ara's op een tentoonstelling. Deze vogels lieten van hun zitstokken in enkele uren tijd niet veel meer over dan een paar houtsnippers. Toen deze vogels kampioen werden nodigde hij de keurmeesters uit deze vogels uit de kooi te halen om de ringen te controleren. Jan wist al lang dat de keurmeesters hier niet zo'n trek in hadden. Het antwoord van de keurmeester was dan ook: meneer ik kan het zo van een afstand ook wel zien.

Zijn grote inzet is niet onopgemerkt gebleven. Jan werd in 2005 erelid van de OBPS en in 2006 van de Oranjewever. In 2010 ontving hij, op voordracht van de Oranjewever, de speld voor bijzondere waardering van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. In 2011 werd Jan door de voorzitter van de Parkieten Sociėteit gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap en in 2012 volgde de Zilveren Legpenning voor 50 jaar lidmaatschap van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.
Jan was iemand van geen woorden maar daden en stak zijn mening zeker niet onder stoelen of banken. Recht door zee, meteen weten waar je aan toe was, geen verschil maken, dat was Jan ten voeten uit. Door niets of niemand liet Jan zich afleiden van zijn mening. Jan was hierin bijzonder consequent en daarmee kon je als bestuurder of verenigingslid twee kanten op. Of je had een enorme bewondering voor deze vasthoudendheid of je vond het lastig en protesteerde daartegen. Jan was echter onverstoorbaar, hij gaf nooit op en veranderde eenvoudig van functie binnen een vereniging of deed het werk achter de schermen. De laatste jaren werd het steeds moeilijker om alle functies vol te houden maar Jan probeerde toch steeds nog te doen wat in zijn vermogen lag. In deze tijd werd hij wat milder werd, zijn uitgesproken mening maakte plaats voor berusting.
Het bestuur en leden van de Oost Brabantse Parkieten Sociėteit bedanken Jan voor zijn nimmer aflatende tomeloze inzet in de vele voorgaande jaren.
Tijdens de kerkdienst op 1 juli, ontving Jan voor zijn bijdrage aan de vogelliefhebberij nog één keer een groot applaus.


In de nacht van 26/27 januari 2014 zijn bij ons lid Ad van Bokhoven ca. 40 vogels gestolen.
Het gaat om de volgende soorten:

Koppel rozé kaketoe's ca. 6 jaar oud.
14 stuks Barraband parkieten
8 stuks goudmantel rosella
12 stuks pennant rosella rood
3 stuks pennant rosella blauw
1 koppel bleekkop rosella's.
Van deze vogels waren er ook enkele van Piet en William van Spijk.

Als iemand meer informatie heeft, of misschien deze vogels ergens tegenkomt kunt u contact opnemen met het bestuur, wij zullen dan Ad informeren.
Vogels gestolen
Protestbrief tegen de positieflijst voor vogels
Zoals in de laatste ledenbijeenkomst besproken staat hier de protestbrief m.b.t. invoering van de positieflijst.

Protestbrief
hier klikken